nəql

nəql
is. <ər.>
1. bax nağıl. Qəhrəman balaca Sabir üçün müxtəlif nəql danışırdı. S. R.. Nəql etmək – bir əhvalatı, hadisəni, hekayəni və s. ardıcıllıqla danışmaq, söyləmək. O qədər çox ki, böyük işlərimiz; Onu nəql etməyə şerim aciz. M. Müş..
2. köhn. Bir yerdən başqa yerə aparma, köçürmə, daşıma. Nəql etmək – bir yerdən başqa yerə aparmaq, köçürmək, daşımaq. Başlarda bəlanı çox görüb əql; Bir özgə məqamə eylədi nəql. F.. <Səkinə xanım:> Mən öləndən sonra məni qəbiristana nəql edin. M. F. A..
3. xüs. Cərəyan, səs və s. keçirən; keçirici. Nəql etmək – keçirmək, ötürmək. Mis elektriki yaxşı nəql edir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”